DE WOELRAT

databank met informatie over de woelrat

SYNONIEM : Waterrat - Woelmuis

Voorkomen :

Meestal aangetroffen in de buurt van rivieren, vijvers en sloten met dichte oeverbegroeiing en hoge slijkrand.

Kenmerken :

Zeer sterk varierende afmetingen en pels; de rugzijde is grijsbruin tot zwart gekleurd, de buik iets bleker.

Plomp gebouwd, stompe snuit, in de vacht verborgen ogen, nauwelijks uitstekende oren.

Volwassen 120 a 200 mm lichaamslengte.

Korte behaarde staart van 60 a 110 mm.

Pasgeboren : kaal en blind.

Ontwikkeling :

Wijfjes gemiddeld 3 worpen per jaar.

Draagtijd: 21 dagen.

Nestgrootte: 3 a 7 jongen.

Zoogperiode: ongeveer 4 weken.

Geslachtsrijp: de vrouwtjes van de eerste worp planten zich voort tijdens hetzelfde seizoen; de mannetjes na de eerste winter.

Paring: de gehele zomer.

Vermoedelijke maximale levensduur ongeveer twee jaar.

LEVENSWIJZE :

Zowel overdag als 's nachts aktief met pieken in de beide schemeringen.

Uitstekend zwemmer met de rugzijde duidelijk boven het wateroppervlak.

Duikt tot 1,5 meter diep.

Graaft diep en snel lange en sterk vertakte gangenstelsels met nest- en voorraadkamers (in herfst en winter)

Maakt soms ook nesten in stapel oever- en waterplanten.

Voedsel, sporen en schade :

Overwegend vegetarisch; riet, liesgras, lisdodde, russen en waterplanten zoals pijlkruid, krabbescheer.

Knaagsporen

Bij aangevreten wortels enz.. is duidelijk zichtbaar dat van onderaf gegeten is (dit wijst op de woelrat; de bruine rat graaft en knaagt van de oppervlakte naar beneden).

Kan schade veroorzaken in landbouwgebieden verwijderd van water.

Weren :

Nestgelegenheid en dekking ontnemen; stro, afval, enz..langs slootkant verwijderen.

Terug naar de knaagdieren databank

Ga naar de ongedierte databank