DE BRUINE RAT

databank met informatie over de bruine rat

Komt in Europa voor sinds de 18de eeuw.

Leeft meestal in gebouwen en in de buurt ervan : kelders, stallen, riolen, oevers van stadgrachten, rivieren en kanalen.

Dikke weinig behaarde staart die iets korter is dan de lichaams lengte.

Rug meestal grijsbruin, buik lichter... ook albino's.

Stevige bouw, vrij stompe snuit, oren zichtbaar.

Pasgeboren :  3 cm lichaamslengte, kaal en blind.

Tot 5 worpen per jaar.

Draagtijd :   21 a 23 dagen.

Nestgrootte : gem. 7 a 8 jongen

Zoogperiode  :  drie weken.

De jongen zijn na drie maanden geslachtsrijp.

Vermoedelijke max. levensduur : 2 jaar; normaal +/- 1 jaar.

Theoretisch zou elk wijfje gemiddeld 5 x 8 = 40 jongen ter wereld brengen.

De bruine rat is een zgn. cultuurvolger, bijzonder groot aanpassingsvermogen; uitstekend graver, zwemmer, klimmer; reuk voornaamste zintuig; schemer- en nachtdier, dat toch frekwent wordt waargenomen aan mondingen van riolen en oevers van waterlopen.

Alleseter met duidelijke voorkeur voor granen, vlees en vis.

Veroorzaakt enorme schade aan voorraden in opslagplaatsen en graanschuren.

De vacht past zich aan bij de leefomstandigheden.

Hebben voorkeur voor waterrijke milieu's; hebben dagelijks vocht nodig.

Een kolonie heeft een eigen leefgebied waar geen soortgenoten worden geduld, kannibalisme komt voor onder ratten.

Uitwerpselen (bruin/grijs; stomp; ca. 20 mm lang en een halve centimeter dik)

Bewijs van aanwezigheid : knaagsporen.

Als dragers van ziektekiemen een bedreiging voor de volksgezondheid (ziekte van Weil, paratyphus,...).

Zij kunnen veeziekten verspreiden (varkenspest, trichinosis, pseudovogelpest, ziekte van Aujeszky, e.a.)

Volwassen ratten eten gemiddeld 50 gram voedsel per dag.

Ratten bevuilen voedselvoorraden met hun faeces en urine.

Ratten veroorzaken knaagschade aan o.a. verpakkingsmaterialen, houten vloeren, leidingenen kabels

Zorgen voor storingen, kortsluiting) en schade aan isolatiematerialen.

Tengevolge van graverijen door ratten kunnen verzakkingen optreden.

Hoe houden we de bruine rat buiten ?


Gebruik afsluitbare vuilcontainers; voedsel zo mogelijk onbereikbaar voor ratten bewaren.

Vuilnis regelmatig afvoeren.

Langdurige opslag zoveel mogelijk zoveel mogelijk vermijden.

Periodieke inspectie van opgeslagen goederen

Ventilatie-roosters inspecteren; doorvoeropeningen leidingen afdichten.

Riolering dient in goede staat. (Geen verzakkingen, missende ontstoppingsdeksels, en andere gebreken)

Vakkundige bestrijding strikt noodzakelijk.

Terug naar de knaagdieren databank

Ga naar de ongedierte databank